D R:rd4:4:44:. Yes oop
L not N. Noon ono ononon. On p n on. N. N. No on on n ono no n ono non BBB on on on n o I no on on ono n n nonnegative no n o ono no no n n on ono ono n on no on n on on ono o not n on on ono o P O