Litt mer avslappet
Følte litt mer av kroppen min.. Bevist på at pust virker inn som positivt.🙏